WEBSITE CHIA SẺ THÔNG TIN - KIẾN THỨC TỰ ĐỘNG HÓA

Tag Archives: SCADA

1- Giao diện SCADA

Giới thiệu hệ thống điều khiển giám sát SCADA

1. Giới thiệu tổng quan SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) là một hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và điều…
Đọc Tiếp