OULU SERVO MOTOR

No Comments

OULU SERVO MOTOR

 

OULU SERVO MOTOR

♦ Feature description

Super stability: motor selects high performance and high magnetic energy of rare-earth permanent magnet material, and has high temperature resistance, to ensure the stability of the operation of the motor.

High precision: using double close-loop flow and pressure control, motor of speed and torque can be adjusted quickly, thus realizing the pump pressure and flow rate of the output precision control, greatly improves the repeatable precision of die casting machine.

High efficiency: can use the instantaneous overload capacity of motor and oil pump, and fast response characteristics, significantly add the system of dynamic response performance, thereby compressing the empty cycle time and energy storage time, pressure rises rapidly.

Energy saving: according to the requirements of the production process to provide hydraulic power, energy saving effect is obvious, can achieve 40%-70% power saving rate.

♦ Model description

OULU SERVO MOTOR

Set up Oulu servo motor for injection molding at the factory

OULU SERVO MOTOR

OULU SERVO MOTOR

Download

Oulu Servo Motor Brochure

 

 

About us and this blog

Hiện nay, chúng tôi – Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Tự Động Song Nguyên (gọi tắt là Song Nguyên) biết được rằng có đa dạng dòng biến tần và các sản phẩm cho ngành tự động hóa đến từ nhiều thương hiệu trên thế giới và có những thương hiệu đang phổ biến ở Việt Nam. Xuất phát từ ý tưởng nhằm giúp Quý độc giả với nhu cầu về biến tần, đưa ra được lựa chọn phù hợp trong sản xuất, trong kinh doanh và có thông tin trong học tập, trang web bientanvn.com được thiết lập.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment