Ordering Number VLT 5000

No Comments

VLT 2800 Series là dòng biến tần đa năng, thiết kế nhỏ gọn, giá rẻ nhưng có chất lượng tốt được các nhà sản xuất ưa chuộng, với dãy công suất < 18.5Kw, phù hợp cho mọi lĩnh vực: quạt, tháp giải nhiệt, bơm, băng chuyền, băng tải,…

Dòng VLT® 2800 đã ngưng sản xuất và được thay thế bởi FC 360, Quý khách có thể kham khảo đặc tính của Dàn FC 360 tại đây

 

200 – 240 V units

VLT

type

Nominal

power at CT

[kW]

Input

current

[A]

Voltage

drop

[%]

Inductivity

[mH]

Ordering

number

5001 0.75 3.4 1.7 1.934 175U0021
5002 1.10 4.8 1.7 1.387 175U0024
5003 1.50 7.1 1.7 1.050 175U0025
5004 2.20 9.5 1.7 0.808 175U0026
5005 3.0 11.5 1.7 0.603 175U0028
5006 4.0 14.5 1.7 0.490 175U0029
5008 5.5 32.0 1.7 0.230 175U0030
5011 7.5 46.0 1.7 0.167 175U0032
5016 11.0 61.0 1.7 0.123 175U0034
5022 15.0 73.0 1.7 0.102 175U0036
5027 18.5 88.0 1.7 0.083 175U0047

380 – 500 V units

VLT type Nominal

power at CT

[kW]

Input

current

[A]

Voltage

drop

[%]

Inductivity

[mH]

Ordering

number

5001 0.75 2.3 1 3.196 175U0015
5002 1.1 2.6 1 2.827 175U0017
5003 1.5 3.8 1 1.934 175U0021
5004 2.2 5.3 1 1.387 175U0024
5005 3 7.0 1 1.050 175U0025
5006 4 9.1 1 0.808 175U0026
5008 5.5 12.2 1 0.603 175U0028
5011 7.5 15.0 1 0.490 175U0029
5016 11 32.0 1 0.230 175U0030
5022 15 37.5 1 0.196 175U0031
5027 18.5 44.0 1 0.167 175U0032
5032 22 60.0 1 0.123 175U0034
5042 30 72.0 1 0.102 175U0036
5052 37 89.0 1 0.083 175U0047
5062 45 104.0 1 0.070 175U1009
5072 55 144.6 1 0.051 175U0070
5102 75 174.1 1 0.042 175U0071

Dòng VLT® 2800 đã ngưng sản xuất và được thay thế bởi FC 360, Quý khách có thể kham khảo đặc tính của Dàn FC 360 tại đây

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment