Ordering Number Danfoss VLT 2800

No Comments

💦Biến tần VLT 2800 là dòng sản phẩm phổ biến vào những năm 2000 của Danfoss và đã ngưng sản xuất.

Tham khảo các thông số theo từng ordering number dưới đây.

Ordering numbers for VLT 2800 200-240 V

0,37 kW VLT 2803 1 x 220-240 V / 3 x 200-240V
RFI Unit ProfibusDP

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N0001
SB 195N0002
R1 ST 195N0003
R1 SB 195N0004
ST 195N0005
R1 SB 195N0008
ST 195N0009
SB 195N0010
R1 ST 195N0011
R1 SB 195N0012

 

0,55 kW VLT 2805 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N0013
SB 195N0014
R1 ST 195N0015
R1 SB 195N0016
ST 195N0017
SB 195N0018
R1 ST 195N0019
R1 SB 195N0020
ST 195N0021
SB 195N0022
R1 ST 195N0023
R1 SB 195N0024

 

 

 

0,75 kW VLT 2807 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N0025
SB 195N0026
R1 ST 195N0027
R1 SB 195N0028
ST 195N0029
SB 195N0030
R1 ST 195N0031
R1 SB 195N0032
ST 195N0033
SB 195N0034
R1 ST 195N0035
R1 SB 195N0036

 

1,1 kW VLT 2811 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N0037
SB 195N0038
R1 ST 195N0039
R1 SB 195N0040
ST 195N0041
SB 195N0042
R1 ST 195N0043
R1 SB 195N0044
ST 195N0045
SB 195N0046
R1 ST 195N0047
R1 SB 195N0048

 

1,5 kW VLT 2815 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N0049
SB 195N0050
R1 ST 195N0051
R1 SB 195N0052
ST 195N0053
SB 195N0054
R1 ST 195N0055
R1 SB 195N0056
ST 195N0057
SB 195N0058
R1 ST 195N0059
R1 SB 195N0060

 

2,2 kW VLT 2822 PD2 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 178F5167
ST 178F5168
ST 178F5169

 

2,2 kW VLT 2822 3 x 200-240 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N0061
SB 195N0062
R1 ST 195N0063
R1 SB 195N0064
ST 195N0065
SB 195N0066
R1 ST 195N0067
R1 SB 195N0068
ST 195N0069
SB 195N0070
R1 ST 195N0071
R1 SB 195N0072
3,7 kW VLT 2840 PD2 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 178F5170
ST 178F5171
ST 178F5172

 

3,7 kW VLT 2840 3 x 200-240 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBits/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N0073
SB 195N0074
R1 ST 195N0075
R1 SB 195N0076
ST 195N0077
SB 195N0078
R1 ST 195N0079
R1 SB 195N0080
ST 195N0081
SB 195N0082
R1 ST 195N0083
R1 SB 195N0084

ST: Standard unit.

SB: Standard unit with integral brake.

R1: With RFI filter that complies with EN 55011-1A.

 

Ordering numbers for VLT 2800 380-480V

0,55 kW VLT 2805 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1001
SB 195N1002
R1 ST 195N1003
R1 SB 195N1004
ST 195N1005
SB 195N1006
R1 ST 195N1007
R1 SB 195N1008
ST 195N1009
SB 195N1010
R1 ST 195N1011
R1 SB 195N1012

 

0,75 kW VLT 2807 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1013
SB 195N1014
R1 ST 195N1015
R1 SB 195N1016
ST 195N1017
SB 195N1018
R1 ST 195N1019
R1 SB 195N1020
ST 195N1021
SB 195N1022
R1 ST 195N1023
R1 SB 195N1024
1,1 kW VLT 2811 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1025
SB 195N1026
R1 ST 195N1027
R1 SB 195N1028
ST 195N1029
SB 195N1030
R1 ST 195N1031
R1 SB 195N1032
ST 195N1033
SB 195N1034
R1 ST 195N1035
R1 SB 195N1036

 

1,5 kW VLT 2815 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1037
SB 195N1038
R1 ST 195N1039
R1 SB 195N1040
ST 195N1041
SB 195N1042
R1 ST 195N1043
R1 SB 195N1044
ST 195N1045
SB 195N1046
R1 ST 195N1047
R1 SB 195N1048

 

 

2,2 kW VLT 2822 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1049
SB 195N1050
R1 ST 195N1051
R1 SB 195N1052
ST 195N1053
SB 195N1054
R1 ST 195N1055
R1 SB 195N1056
ST 195N1057
SB 195N1058
R1 ST 195N1059
R1 SB 195N1060

 

3,0 kW VLT 2830 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1061
SB 195N1062
R1 ST 195N1063
R1 SB 195N1064
ST 195N1065
SB 195N1066
R1 ST 195N1067
R1 SB 195N1068
ST 195N1069
SB 195N1070
R1 ST 195N1071
R1 SB 195N1072
4,0 kW VLT 2840 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1073
SB 195N1074
R1 ST 195N1075
R1 SB 195N1076
ST 195N1077
SB 195N1078
R1 ST 195N1079
R1 SB 195N1080
ST 195N1081
SB 195N1082
R1 ST 195N1083
R1 SB 195N1084
5,5 kW VLT 2855 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1085
SB 195N1086
R1 ST 195N1087
R1 SB 195N1088
ST 195N1089
SB 195N1090
R1 ST 195N1091
R1 SB 195N1092
ST 195N1093
SB 195N1094
R1 ST 195N1095
R1 SB 195N1096
7,5 kW VLT 2875 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1097
SB 195N1098
R1 ST 195N1099
R1 SB 195N1100
ST 195N1101
SB 195N1102
R1 ST 195N1103
R1 SB 195N1104
ST 195N1105
SB 195N1106
R1 ST 195N1107
R1 SB 195N1108
 

11 kW

 

VLT 2880 3 x 380-480 V

RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1109
SB 195N1110
R3 ST 195N1111
R3 SB 195N1112
ST 195N1113
SB 195N1114
R3 ST 195N1115
R3 SB 195N1116
ST 195N1117
SB 195N1118
R3 ST 195N1119
R3 SB 195N1120
 

15 kW

 

VLT 2881 3 x 380-480 V

RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1121
SB 195N1122
R3 ST 195N1123
R3 SB 195N1124
ST 195N1125
SB 195N1126
R3 ST 195N1127
R3 SB 195N1128
ST 195N1129
SB 195N1130
R3 ST 195N1131
R3 SB 195N1132

ST: Standard unit.

SB: Standard unit with integral brake.

R1: With RFI filter that complies with EN 55011-1A.

R3: With RFI filter that complies with EN 55011-1B.

 

18.5 kW VLT 2882 3 x 380-480 V
RFI Unit Profibus DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Ordering no.
ST 195N1133
SB 195N1134
R3 ST 195N1135
R3 SB 195N1136
ST 195N1137
SB 195N1138
R3 ST 195N1139
R3 SB 195N1140
ST 195N1141
SB 195N1142
R3 ST 195N1143
R3 SB 195N1144

About us and this blog

Hiện nay, chúng tôi – Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Tự Động Song Nguyên (gọi tắt là Song Nguyên) biết được rằng có đa dạng dòng biến tần và các sản phẩm cho ngành tự động hóa đến từ nhiều thương hiệu trên thế giới và có những thương hiệu đang phổ biến ở Việt Nam. Xuất phát từ ý tưởng nhằm giúp Quý độc giả với nhu cầu về biến tần, đưa ra được lựa chọn phù hợp trong sản xuất, trong kinh doanh và có thông tin trong học tập, trang web bientanvn.com được thiết lập.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment