SẢN PHẨM

C200-04400170A

11/15 kW; 3 pha 380VAC

C200-04400170A

7.5/11 kW; 3 pha 380VAC

C200-04400135A

5.5/7.5 kW; 3 pha 380VAC

C200-03400094A

4.0/5.5 kW; 3 pha 380VAC

C200-02400041A

1.5/2.2 kW; 3 pha 380VAC

C200-02400041A

0.75/1.1 kW; 3 pha 380VAC

LIÊN HỆ

Điện thoại 0902 992 786

Kỹ thuật 0902 992 786

Hotline 1 0938 60 42 60

Hotline 2 0901 82 67 69

Hotline 3 0938 73 42 79

Hotline 4 0938 47 37 33

Mail

Email: info@songnguyen.vn

THƯƠNG HIỆU