Hướng dẫn cài đặt biến tần Mitsubishi E700

No Comments

Các thông số cơ bản khi cài đặt biến tần áp dụng chung cho tất cả các loại biến tần. Chỉ với các thông số này bạn có thể sử dụng được biến tần.

Cách thức thay đổi tần số.

 • Mỗi hãng sẽ có các tên gọi khác nhau như Frequency Setting Method, Main Frequency Source Selection hoặc Frequency Command. Có các lựa chọn thay đổi tần số như sau:
 • Keypad: thay đổi tần số bằng cách sử dụng nút lên và xuống trên bàn phím.
 • PID output frequency: thay đổi tần số bằng tín hiệu hồi tiếp PID.
 • Potentiometer on keypad: thay đổi tần số sử dụng núm vặn.
 • External AVI analog signal input: thay đổi tần số bằng tín hiệu biến trở hoặc 0 – 10VDC.
 • Communication setting frequency: thay đổi tần số sử dụng RS485.
 • External ACI analog signal input: thay đổi tần số bằng tín hiệu 4 – 20mA.

Cài đặt thông số chọn cách RUN/STOP:

 • Chúng ta có thể cài thông số bằng cách chọn RUN/STOP có trên bàn phím hoặc thông qua chân điều khiển bên ngoài (24V + S1).
 • Keypad: chọn RUN/STOP trên màn hình.
 • Communication: chọn RUN/STOP qua cổng RS485.
 • External Run/Stop control: RUN/STOP bên ngoài.
 • Thời gian tăng tốc (Acceleration Time) là khoảng thời gian được tính từ khi nhấn RUN thì motor sẽ chạy từ 0 ~ 50Hz. Thông thường, thời gian tăng tốc được mặc định là 10s, tuỳ theo từng ứng dụng cụ thể mà thời gian tăng tốc sẽ khác nhau.
 • Thời gian giảm tốc (Deceleration Time) là khoảng thời gian được tính từ lúc nhấn nút STOP cho đến khi động cơ dừng hẳn.
 • Ngoài ra, trong biến tần cũng có nút cài đặt bỏ qua chế độ Deceleration đó là Free Run, lúc nhấn STOP thì motor sẽ dừng tự do.

Cài đặt giới hạn tần số.

 • Thông số cho phép động cơ chạy nhanh nhất với đơn vị Hz là Frequency Upper Limit hoặc Maximum Frequency. Ví dụ, khi chúng ta cài đặt ở mức 50Hz thì động cơ sẽ chạy tối đa 50Hz, n = 60×50/2 = 1500 vòng/phút. Có thể cài đặt tuỳ ý trong phạm vi thông dụng từ 1 – 60Hz đối với động cơ thường.

Reset về tham số mặc định của nhà sản xuất.

 • Trước hết cần thay đổi tham số sau để có thể thay đổi tham số hoặc cho phép hiển thị tham số cài đặt: Pr 77 = 0. Tiếp đến là thay đổi phương pháp điều khiển Pr 79 = 1. Sau đó chúng ta reset lại biến tần AllClr = 1 và PrClr = 1.

Cách 1: Cài đặt tần số từ panel điều khiển của biến tần.

Bước 1: Nhấn ON để bật biến tần.

Bước 2: Chọn chế độ PU (Nhấn PU/EXT để chọn chế độ PU. Đèn báo PU sáng)

Bước 3: Cài đặt tần số Quay núm điều chỉnh để chọn giá trị tần số đặt mong muốn.Thông số tần số sẽ nhấp nháy trong 5s. Trong thời gian đấy, nhấn SET để đặt giá trị tần số.Nếu không ấn SET thì sau 5s nhấp nháy chỉ thị giá trị tần số sẽ quay trở lại 0 Hz.

Bước 4: Nhấn RUN để khởi động hoạt động.

Bước 5: Nhấn STOP để dừng hoạt động.

Cách 2: Cài đặt tần số bằng công tắc (3 cấp tốc độ).

Bước 1: Nhấn ON để bật biến tần Trung tâm đào tạo nghiên cứu và ứng dụng PLC trong.

Bước 2: Đặt chế độ hoạt động bằng cách:

Nhấn PU/EXT và MODE trong 0.5s. Trên màn hình xuất hiện “79 – –” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.

Quay núm điều chỉnh cho đến “79 – 4”. Đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.

Nhấn SET để xác nhận cài đặt.

Bước 3: Chọn tần số cài đặt bằng cách sử dụng 3 công tắc RH, RM, RL. Ví dụ bật công tắc RL để chạy với tốc độ thấp.

Bước 4: Nhấn RUN để bắt đầu chạy.

Bước 5: Nhấn STOP để dừng.

Bước 6: Tắt công tắc RL để bỏ chế độ hoạt động tốc độ thấp.

Cách 3: Cài đặt tần số bằng đầu vào tương tự (Chiết áp).

Bước 1: Nhấn ON để bật biến tần.

Bước 2: Đặt chế độ hoạt động bằng cách:

– Nhấn PU/EXT và MODE trong 0.5s. Trên màn hình xuất hiện “79 – –” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.

– Quay núm điều chỉnh cho đến “ 79 – 4”. Đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.

– Nhấn SET để xác nhận cài đặt.

Bước 3: Nhấn RUN để bắt đầu chạy.

Bước 4: Xoay chiết áp từ từ để thay đổi tốc độ (thay đổi tần số). Khi xoay kịch chiết áp ứng với tần số lớn nhất là 60 Hz (Có thể thay đổi tần số này thông qua parameter Pr.125).

Bước 5: Nhấn STOP để dừng.

Cách 4: Cài đặt tần số từ panel điều khiển của biến tần.

Bước 1: Nhấn ON để bật biến tần.

Bước 2: Đặt chế độ hoạt động bằng cách:

– Nhấn PU/EXT và MODE trong 0.5s. Trên màn hình xuất hiện “79 – –” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.

– Quay núm điều chỉnh cho đến “79 – 3”. Đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.

– Nhấn SET để xác nhận cài đặt.

Bước 3: Cài đặt tần số Quay núm điều chỉnh để chọn giá trị tần số đặt mong muốn.Thông số tần số sẽ nhấp nháy trong 5s. Trong thời gian đấy, nhấn SET để đặt giá trị tần số.Nếu không ấn SET thì sau 5s nhấp nháy chỉ thị giá trị tần số sẽ quay trở lại 0 Hz. Trung tâm đào tạo nghiên.

Bước 4: Gạt công tắc STF (quay thuận) hoặc STR (quay ngược) lên ON để khởi động.

Bước 5: Gạt công tắc xuống OFF để dừng.

 

About us and this blog

Hiện nay, chúng tôi – Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Tự Động Song Nguyên (gọi tắt là Song Nguyên) biết được rằng có đa dạng dòng biến tần và các sản phẩm cho ngành tự động hóa đến từ nhiều thương hiệu trên thế giới và có những thương hiệu đang phổ biến ở Việt Nam. Xuất phát từ ý tưởng nhằm giúp Quý độc giả với nhu cầu về biến tần, đưa ra được lựa chọn phù hợp trong sản xuất, trong kinh doanh và có thông tin trong học tập, trang web bientanvn.com được thiết lập.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment