MD290 - Song Nguyên

MD290

MD290T0.4G/0.7PB

0.4kW/0.7kW; 3 pha 380-480 VAC (-15%-10%)

LIÊN HỆ

Điện thoại 0902 992 786

Kỹ thuật 0902 992 786

Hotline 1 0938 60 42 60

Hotline 2 0901 82 67 69

Hotline 3 0938 73 42 79

Hotline 4 0938 47 37 33

MAIL

Email: info@songnguyen.vn