MD200 - Song Nguyên

MD200

MD200S1.5B-INT

1.5kW; 3 pha 200-240 VAC (-15%-10%)

MD200S0.75B-INT

0.75kW; 3 pha 200-240 VAC (-15%-10%)

LIÊN HỆ

Điện thoại 0902 992 786

Kỹ thuật 0902 992 786

Hotline 1 0938 60 42 60

Hotline 2 0901 82 67 69

Hotline 3 0938 73 42 79

Hotline 4 0938 47 37 33

MAIL

Email: info@songnguyen.vn