Biến tần Yaskawa V1000 - Song Nguyên

Biến tần Yaskawa V1000

CIMR-VT4A0038FAA

15/18.5kw; 3 pha 400VAC

CIMR-VT4A0031FAA

11.0/15kw; 3 pha 400VAC

CIMR-VT4A0023FAA

7.5/11kw; 3 pha 400VAC

CIMR-VT4A0018FAA

5.5/7.5kw; 3 pha 400VAC

CIMR-VT4A0011BAA

3.7/5.5kw; 3 pha 400VAC

CIMR-VT4A0007BAA

2.2/3.0kw; 3 pha 400VAC

LIÊN HỆ

Điện thoại 0902 992 786

Kỹ thuật 0902 992 786

Hotline 1 0938 60 42 60

Hotline 2 0901 82 67 69

Hotline 3 0938 73 42 79

Hotline 4 0938 47 37 33

MAIL

Email: info@songnguyen.vn