WEBSITE CHIA SẺ THÔNG TIN - KIẾN THỨC TỰ ĐỘNG HÓA

Category Archives: NIDEC

Unidrive HS30

Unidrive HS30 Vòng lặp mở 0 - 3.000 Hz 0,25 kW - 7,5 kW (0,33 mã lực - 10 mã lực) 200 V…
Đọc Tiếp

DFS Series

DFS Series 55 kW to 540 kW 400 V | 690 V For many drive users, designing and building a high power drive…
Đọc Tiếp

Unidrive M700

Unidrive M700 0.75 kW – 2.8 MW (1.0 - 4,200 hp) 200 V / 400 V / 575 V / 690 V The bread…
Đọc Tiếp

Unidrive M600

Unidrive M600 0.75 kW – 2.8 MW (1.0 - 4,200 hp) 200 V / 400 V / 575 V / 690 V The…
Đọc Tiếp

Unidrive M400

Unidrive M400 ♦ Features Minimize downtime and system set-up time with advanced keypad options Informative, multi-language, 3 line display aids set up and…
Đọc Tiếp

Commander C200 & C300

Commander C200 & C300 0.25 kW - 132 kW (0.33 hp to 200hp) 100 V | 200 V | 400 V Commander variable…
Đọc Tiếp

Biến tần AC Powerdrive F300

Biến tần AC Powerdrive F300 Dải công suất: 1.1 kW – 2.8 MW (1.5 - 4,200 hp). Cấp điện áp: 200 V /…
Đọc Tiếp

Biến tần Nidec – Unidrive M200

Biến tần Nidec - Unidrive M200 Biến tần Nidec - Unidrive M200: Được thiết kế cho các ứng dụng…
Đọc Tiếp